AUTOŠKOLA RETROVIZOR
Hrgovići 69 - JARUN
Radno vrijeme: 10:00 - 20:00h
INFORMACIJE: 01/3831209 099/52223335. Percepcija prometne situacije Ispis

 

1.  Na što morate računati u ovoj situaciji?

a)  dijete bi moglo skrenuti ulijevo bez davanja znaka rukom
b)  dijete me možda i neće zamijetiti
c)  da će se dijete sigurno pravilno i propisano ponašati
d)  dijete bi moglo iznenadno reagirati
5_1

 

2.  Na što morati biti pripravni u ovoj situaciji?

a)  na prelazak pješaka preko pješačkog prijelaza
b)  na smanjenu pozornost pješaka
c)  na iznenadno kočenje
5_2
3.  S čime morate računati u situaciji kao na slici?

a)  na to da me dijete ne vidi
b)  na to da će me dijete sigurno vidjeti
c)  na nepredvidivo reagiranje djeteta
d)  da će dijete pravilno reagirati
5_3


4. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

a)  proći prije vozila iz suprotnoga smjera
b)  pratiti pozorno postupke vozila iz suprotnoga smjera
c)  propustiti vozilo iz suprotnoga smjera
d)  o propuštanju se dogovoriti s drugim vozilom

5_4